Fyll ut skjemaet for å melde barnet ditt inn i Høybråten skolekor. Opplysningene vi ber om er nødvendige for registrering i Ung i Kors medlemsregister, som er det registeret som danner grunnlag for vår økonomiske støtte fra Frifondmidlene.

Vennligst ikke fyll inn mobil og e-postadresse på medlemmet. Etter at du har fylt inn koristens fødselsdato får du mulighet til å spesifisere kontaktinformasjon til to foresatte.

Registrer en private e-postadresse slik at e-post fra styret kommer frem selv om du bytter jobb.
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Koristene kan bli servert litt mat i forbindelse med konserter og opptredener, så hvis det er noe koristen helst ikke skal ha i seg så meld i fra til oss slik at vi kan ta hensyn til det.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.